Λάμπες, ένα φωτεινό αντανακλαστικό, ένα κομμάτι  ηλιοφάνειας, μια λεπτή προβολή, μια μυστηριώδης ακτινοβολία.

Περισσότερα από ένα νήματα πυράκτωσης παγιδευμένα σε ένα τζάμι φούσκας κενού, τεχνητό φως μπορεί να μεταδώσει αισθήσεις, αποκαλύπτουν τα μυστήρια που κρύβονται στις σκιές, ψυχαγωγούν τη φαντασία και να διεγείρουν την περιέργεια.

Δημιουργικές Λάμπες1

Δημιουργικές Λάμπες2

Δημιουργικές Λάμπες3

Δημιουργικές Λάμπες4

Δημιουργικές Λάμπες5

Website: Swa Ku Xonga