Κοιτάξτε πόσο διασκεδαστικό να αφήσει τις μπότες σε μια γωνιά του χώλ ή του διαδρόμου της εισόδου σας. Τα παιδιά σας θα αγαπήσουν την ιδέα Μια έξυπνη αυτοσχέδια παπουτσοθήκη, και τελικά θα επιτύχετε να κρατήσετε το σπίτι καθαρό χωρίς λάσπες.

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη2

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη3

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη4

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη5

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη6

αυτοσχέδια παπουτσοθήκη1