Αυτά τα φιλικά και χαριτωμένα ρομπότ είναι κάτι περισσότερο από υπέροχα σε εμφάνιση. Με μαγνήτες να τα κρατούν στη θέση τους, κάνοντας το «bots το μεταλλικό ισοδύναμο ενός κ. πατατοκέφαλου.

Τι θα χρειαστείτε

  • Κουτάκια κονσέρβας
  • Μονωτική ταινία
  • Διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως καπάκια, κλειδιά, κλπ.
  •  Πιστόλι θερμόκόλλας
  • Ισχυρούς μαγνήτες

Πώς να το κάνετε

  •      Ανοίξτε μια κονσέρβα με ασφάλεια με το ανοιχτήρι έτσι ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρές άκρες. (Αν έχετε μόνο άνα κανονικό ανοιχτήρι, ντύστε το εσωτερικό του χείλους του μεταλλικού δοχείου με μονωτική ταινία.)
  • Αδειάστε, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα δοχεία.
  • Για τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα χέρια, τις συσκευές προώθησης, και τις συστοιχίες επικοινωνίας, αναζητήστε αντικείμενα γύρω από το σπίτι και στο κατάστημα υλικού. Χρησιμοποιήσαμε βίδες, στηρίγματα, μεντεσέδες, κλειδιά, πεταλούδες, διακόπτες, καπάκια, πόμολα, και πολλά άλλα.
  • κολλήστε τα στοιχεία για ισχυρή αντοχή με θερμόκολλΑ, καθώς και τους μαγνήτες που τα κρατούν στην μεταλική βαση τους.